Szkolenie z komercjalizacji obiektów biurowych i rozliczania kosztów

Szkolenie z komercjalizacji obiektów biurowych i rozliczania kosztów

Wojciech Rogala i Ewelina Faltyn przeprowadzili szkolenie z komercjalizacji obiektów biurowych i rozliczania kosztów service charge. Temat niezwykle istotny już na etapie podejmowania decyzji o inwestycji i ustalania fit-out’ów. Na szkoleniu podkreślaliśmy, że bardzo ważne jest ustalenie warunków biznesowych i zapisów umowy najmu, które powinny być nienegocjowalne jak np. sposób rozliczeń kosztów eksploatacyjnych i obliczanie udziału w kosztach.

Ustalenia podczas podpisywania umów najmu przez dział leasingu mają wpływ na późniejsze zarządzanie nieruchomością, z czego często dział leasingu może nie zdawać sobie sprawy. Ustępstwa na które się godzimy podczas podpisywania umów to najczęściej obniżenie stawki za koszty utrzymania nieruchomości, płatności w formie ryczałtu lub wprowadzanie CAP’ów. Najemcy często przed podpisaniem umowy negocjują swoją partycypację w kosztach przyjmując do rozliczeń swój udział w powierzchni wynajętej, wynajmowanej lub całkowitej powierzchni budynku.

Z punktu widzenia wynajmującego trzeba zawsze pamiętać o ujednoliceniu wszystkich umów (bądź jak największej ilości umów), pod kątem zapisów dotyczących rozliczeń kosztów eksploatacyjnych. Ustępstwa dla jednego najemcy mogą mieć nie tylko wpływ finansowy na wynajmującego, ale na innych najemców, którzy wynajmują lokale w tym samym budynku.

 

Dodane w Uncategorized